Condiții de utilizare a site-ului AAFH

Acesta este website-ul oficial al Asociaţiei Artiştilor Fotografi Hunedoreni (AAFH), iar drepturile de autor asupra întregului conținut al acestuia aparțin în totalitate AAFH.
Datele, informațiile, imaginile și bazele de date prezentate în site-ul AAFH au scop informativ și de promovare culturală şi artistică a membrilor asociației în domeniul artei fotografice. Utilizarea oricăror imagini sau date în alte scopuri este strict interzisă. Informațiile prezentate pe acest site sunt cu titlu gratuit pentru informare și nu pot fi reproduse.
AAFH își rezervă dreptul de a actualiza și modifica conținutul și structura site-ului în orice moment, fără preaviz sau notificare în prealabil. Reproducerea, traducerea și utilizarea informațiilor publicate este permisă numai cu indicarea sursei (adresa site-lui) sau pentru uz strict personal. Utilizarea oricăror imagini sau date în alte scopuri este strict interzisă. Informațiile prezentate pe acest site sunt cu titlu gratuit pentru informare.
Toate materialele și fișierele sunt protejate de legea drepturilor de autor și nu pot fi reproduse fără acordul AAFH sau al autorilor. Utilizarea oricăror materiale scrise, grafice, fotografii sau imagini, pentru alte scopuri decât cel pentru care a fost dat acordul este interzisă.

 

Drepturile asupra conţinutului site-ului

Toate fotografiile, elementele grafice, textele de prezentare ori alte elemente din conţinutul paginilor sunt proprietatea AAFH. Informaţiile ori alte elemente care provin din terţă parte, fiind preluate din alte site-uri ori surse, sunt menţionate ca atare, textual şi/sau prin existenţa legăturii către sursa originală. Copierea, distribuirea sau folosirea integral sau parțial a informațiilor este interzisă.
Conform art. 33 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe:
Sunt permise, fără consimţământul autorului şi fără plata vreunei remuneraţii, următoarele utilizări ale unei opere aduse anterior la cunoştinţă publică, cu condiţia ca acestea să fie conforme bunelor uzanţe, să nu contravină exploatării normale a operei şi să nu îl prejudicieze pe autor sau pe titularii drepturilor de utilizare:
a) utilizarea de scurte citate dintr-o operă, în scop de analiză, comentariu sau critică ori cu titlu de exemplificare, în măsura în care folosirea lor justifică întinderea citatului;
b) utilizarea de articole izolate sau de scurte extrase din opere în publicaţii, în emisiuni de radio sau de televiziune ori în înregistrări sonore sau audiovizuale, destinate exclusiv învăţământului, precum şi reproducerea pentru învăţământ, în cadrul instituţiilor de învăţământ sau de ocrotire socială, de articole izolate sau de scurte extrase din opere, în măsura justificată de scopul urmărit;
c) reproducerea pentru informare şi cercetare de scurte extrase din opere, în cadrul bibliotecilor, muzeelor, arhivelor instituţiilor publice culturale sau ştiinţifice, care funcţionează fără scop lucrativ;

 

Reguli de utilizare a fotografiilor, elementelor grafice ori a altor elemente din conţinutul site-ului AAFH

Toate fotografiile, elementele grafice ori alte elemente din conţinutul site-ului sunt proprietatea AAFH şi pot fi utilizate cu respectarea legislaţiei specifice drepturilor de autor şi a drepturilor conexe (Legea nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare), respectiv prin obţinerea acordului scris din partea autorului şi cu menţionarea sursei. Modificarea în orice fel a unui material de pe acest site sau reproducerea acestuia, cu scop comercial este interzisă.

 

Limitări ale răspunderii

Scopul site-ului www.aafh.ro este de a informa, de a prezenta conţinut foto şi textual pentru promovarea culturală şi artistică a membrilor săi în domeniul artei fotografice.

Autorul nu va fi răspunzător pentru niciun fel de pagube sau pierderi directe, indirecte, accidentale ori de orice altă natură, suferite de utilizatori sau de sistemele de calcul, pagube ce pot rezulta din utilizarea sau imposibilitatea utilizării fotografiilor, elementelor grafice ori a altor elemente din conţinutul site-ului. Este posibil ca site-ul să conţină erori, date inexacte sau incomplete. Dacă observaţi greşeli în structura site-ului, sunteţi rugaţi să ne contactaţi pentru a le corecta.

 

Link-uri către alte site-uri

În paginile site-ului AAFH există link-uri către alte pagini din Internet. Autorul nu este răspunzător pentru conţinutul acestor pagini sau pentru eventualele erori, informaţii eronate, încălcarea oricărei legi, probleme tehnice ori alte probleme ce ţin de paginile respective. Textele care însoţesc fotografiile sau imaginile de la un eveniment şi care provin din alte surse sunt marcate ca atare prin menţiunea „sursa:” sau „citiți mai departe pe…” la finalul textului respectiv.
Site-ul AAFH se adresează celor care au împlinit vârsta de 18 ani. Prin utilizarea site-ului aţi luat la cunoştinţă şi sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile prezentate în această pagină.