Despre Noi

Scopul Asociaţiei Artiştilor Fotografi Hunedoreni este promovarea culturală şi artistică a membrilor săi în domeniul artei fotografice.

AAFH are următoarele obiective:

 • realizarea celor mai eficiente acţiuni de susţinere şi încurajare a membrilor asociaţiei;
 • oferirea de sprijin logistic şi/sau material membrilor aflaţi în AAFH în vederea participării la diverse manifestări legale, care au ca temă artele vizuale, în general şi fotografia artistică, în special;
 • educarea membrilor în spirit artistic, etic şi civic;
 • organizarea de manifestări specifice asociaţiei. Organizarea şi coordonarea de festivaluri, concursuri, parade, raliuri, expoziții şi alte acţiuni de interes tehnic, artistic, educativ, social, istoric, cultural sau filantropic legate de artele vizuale și fotografie;
 • dezvoltarea contactelor cu alte cluburi din ţară şi străinătate, pentru schimbul reciproc de experienţă, tabere, expoziţii şi concursuri etc;
 • dezvoltarea aptitudinilor tehnice fotografice prin organizarea de expoziţii, cursuri şi seminarii de specialitate. Organizarea şi susţinerea de reuniuni de iniţiere în tehnicile de fotografiere şi filmare, în tehnicile de post procesare fotografică, în montaj video, întreţinere, reparare şi modificare aparatură foto, restaurare, conservare şi intreţinere aparate foto;
 • derularea de activităţi de contactare, negociere şi contractare a unor produse şi servicii la tarife preferenţiale pentru membrii AAFH.
 • crearea de proiecte și programe pentru modernizarea bazei materiale a AAFH;
 • dezvoltarea contactelor cu școli de artă din ţară şi străinătate pentru educarea și formarea tinerilor precum și realizarea unor cursuri și concursuri dedicate elevilor. Atelierele de fotografie sunt componenta educaţională având scopul „alfabetizării” tinerilor ca viitori membri debutanți în cadrul asociației și încurajării de a-și întemeia o cultură vizuală autentică.
 • atragerea de fonduri speciale cu destinație predefinită;
 • dezvoltarea de servicii de consiliere pentru elevi și studenți care doresc să se pregătească în domeniul artelor vizuale;
 • administrarea unor fonduri de burse pentru elevi și studenți pasionați de artă și fotografie;
 • derularea de activităţi şi utilizarea de înscrisuri care să promoveze imaginea asociaţiei în rândul simpatizanţilor, a publicului şi a mass-media;
 • editarea şi difuzarea unor programe, broşuri, afişe, reviste, materiale promoţionale indiferent de suport, realizate în cadrul AAFH, menite să popularizeze imaginea şi activitatea asociaţiei;
 • derularea de proiecte cu parteneri, instituţii culturale, organe ale administraţiei publice centrale şi locale, organizaţii, fundaţii şi societăţi din România şi din străinătate, pentru promovarea obiectivelor istorice, naturale și culturale, cu potenţial turistic, din județ şi din ţară;
 • iniţierea de orice alte acţiuni privind dezvoltarea şi perfecţionarea activităţilor AAFH;

Asociaţia Artiştilor Fotografi Hunedoreni poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal şi obiectivele asociaţiei.